วัสดุที่นำมาทำเป็นที่นอนใยมะพร้าว

มีคนหลายคนถามผมเรื่องของใยมะพร้าวที่เป็นวัสดุที่นำมาทำเป็นที่นอนใยมะพร้าวว่าหากเราไม่ใช้ใยมะพร้าวแล้วเราจะสามารถนำเอาใยอื่นๆ มาทำได้หรือไม่ซึ่งต้องบอกว่าได้ครับแต่มันจะไม่ได้ผลดีเท่ากับการที่ใช้ใยมะพร้าวมาทำนั่นเอง

การที่ผมกล่าวมาเช่นนี้ไม่ใช่การกล่าวอ้างลอยๆ นะครับเพราะเนื่องจากว่าในช่วงที่นอนใยมะพร้าวขาดแคลนอย่างหนักนั้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์เองได้พยายามหาทางนำเอาใยจากธรรมชาติอื่นๆ มาทดลองผลิตเป็นที่นอนเพื่อหวังว่าอาจจะสามารถใช้แทนเจ้าใยมะพร้าวได้แต่ในท้ายที่สุดหลังจากที่มีการทดลองกันอย่างหนักหนาสาหัสก็ไม่สามารถหาวัสดุใดมาแทนใยมะพร้าวได้ดังนั้นใยมะพร้าวจึงยังคงเป็นใยจากธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในวงการที่นอนมาจนกระทั่งบัดนี้

สาเหตุที่ใยมะพร้าวเป็นที่นิยมนั้นก็เป็นเพราะว่าลักษณะแข็งของเส้นใยของมันที่สามารถรองรับน้ำหนักของผู้นอนได้และเมื่อลุกขึ้นมาเจ้าเส้นใยที่ว่านี้ก็ค่อยๆ คืนตัวดังเดิมทำให้มันเหมาะสมกับการนอนเป็นอย่างยิ่ง

ปัจจุบันแม้ว่าอัตราการผลิตที่นอนใยมะพร้าวจะลดน้อยลงทำให้ที่นอนใยมะพร้าวมีราคาสูงขึ้นก็ตามทีแต่ก็ยังมีคนอีกไม่น้อยที่ยอมเสียเงินที่แพงขึ้นเพื่อเลือกซื้อที่นอนใยมะพร้าวนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเชื่อใจในที่นอนใยมะพร้าวนั่นเองครับ

ว่าแต่เพื่อนๆ ล่ะครับเมื่อรู้แบบนี้แล้วมีความคิดอยากที่จะลองหันมาใช้ที่นอนใยมะพร้าวกันบ้างหรือยังครับส่วนผมนั้นให้ใจกับมันเต็มร้อยเลยครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *