เตียงเด็ก2ชั้นพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะเป็นคนเลือกให้

ในบทความตอนที่แล้วผมได้เขียนถึงเรื่องของเจ้าเตียงสองชั้นที่มียอดขายน้อยกว่าเตียงเด็ก2ชั้นไปก็มีหลายคนทักท้วงและท้วงติงมาว่าจริงๆแล้วระหว่างเจ้าเตียงสองชั้นแบบธรรมดาๆ ที่สามารถใช้งานได้กับคนทุกเพศทุกวัยนั้นกับเตียงเด็ก2ชั้นมันไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้เพราะเนื่องจากว่าแม้จะเป็นเตียงสองชั้นเหมือนกันก็ตามทีแต่มันเป็นเตียงที่ผู้ใช้นั้นมีช่วงอายุต่างกันอีกทั้งการเลือกซื้อเตียงนั้นหากเป็นเตียงสองชั้นแล้วผู้ใช้จะเป็นคนที่เลือกซื้อเองในขณะที่เตียงเด็ก2ชั้นพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะเป็นคนเลือกให้ซึ่งในเรื่องที่ว่ามานี้ก็ถือว่ามีเหตุผลไม่น้อยครับ

แต่อย่างไรก็ตามอยากให้ท่านทั้งหลายลองย้อนกลับไปอ่านบทความดังกล่าวดูใหม่อีกครั้งตั้งแต่ต้นจนจบอย่างละเอียดแล้วจะได้รู้ว่าผมเองนั้นไม่ได้เปรียบเทียบแค่เตียงเด็ก2ชั้นกับเตียงสองชั้นแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับหากแต่ผมเองยังได้มีการเปรียบเทียบเจ้าเตียงเด็ก2ชั้นกับเตียงเด็กอื่นๆ ด้วยว่าสถานการณ์ของมันกับเตียงเด็กประเภทอื่นๆเป็นอย่างไรดังนั้นในบทความจึงเป็นเพียงแค่การนำเสนอมุมมองต่างๆ ของเตียงเด็ก2ชั้นโดยมีเจ้าเตียงสองชั้นมาเป็นหนึ่งในกรณีศึกษานั่นเองครับ

ดังนั้นการที่ผมจึงคิดว่าบทความที่ผมได้เขียนไปและได้หยิบยกเอาเตียงสองชั้นมาเปรียบเทียบกับเตียงเด็ก 2 ชั้นนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมและสมควรครับซึ่งผมเองถือว่าผมได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วส่วนท่านผู้อ่านจะคิดอย่างไรเป็นสิทธิ์ของท่านครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *