BuiltHub Platform คืออะไร?

BuiltHub Platform คือ แพลท์ฟอร์ม ออกแบบ/ผลิต/ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ที่ครอบคลุมแบบ One stop service

ความฝันของเราคืออยากให้การทำ”บิ้วอิน” มี “มาตรฐาน” จากยุคเดิมที่ความรู้บิ้วอินจะอยู่ที่ช่าง ต้องเป็นช่างเท่านั้นถึงจะทำงานออกมาได้ดี ใช้เวลาเรียนรู้จากหน้างานเป็นเวลานาน เราจึงออกแบบวิธีการบิ้วอิน4.0 เพื่อให้ความความรู้สามารถถ่ายทอดและส่งต่อกันได้อย่างรวดเร็วและไม่สิ้นสุด

 

เราจึงกำหนดมาตรฐานของ BuiltHub Platform ออกเป็น 5 หัวข้อดังนี้

 

 

บอกวัสดุ

บอกราคา

บอกการติดตั้ง

เครื่องจักรมาตรฐาน

เครื่องมือมาตรฐาน

ทีมงานมาตรฐาน (BuiltHub Academy)